Forms and necessary documents

  • Regulament de organizare si functionare al Primariei comunei Livezile

  • Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

  • Regulament de organizare si functionare a Comisiei Locale de Fond Funciar Livezile